Terapia w asyście konia


logo-img

- okolice BydgoszczyMoimi Uczestnikami są zarówno osoby dorosłe jak i dzieci i młdzież. Osoby zdrowe, jak i obciążone rozpoznaniami.


Proponowana przeze mnie forma pracy, to zarówno komplementarny element oddziaływań pomocowych dla osób, które korzystają z jakieś formy terapii, jak również atrakcyjna ścieżka rozwojowa dla tych, którzy już swoją psychoterapię “gabinetową” zakończyli lub w ogóle nie potrzebują z niej korzystać.